Betal månedlig
Betal senere

Avtalevillkår loveholidays


Betingelser og vilkår

Introduksjon:
Loveholidays er et handelsnavn på We Love Holidays Ltd, med registrert kontor på 5th Floor, 3 Shortlands, Hammersmith, London, W6 8DA (“vi”, “oss” eller “vår”). Referanser til “du” og “din” i disse vilkårene betyr du, kunden og enhver annen person i ditt reisefølge.

Vår rolle i din bestilling – ikke-pakke bestillinger

Vi opptrer kun som agent eller underagent med hensyn til alle bestillinger vi tar og/eller gjør på dine vegne, inkludert men ikke begrenset til flyreiser, hoteller og overføringer (“Reisetjeneste”). Når du foretar bestillingen, er vår tjeneste kun å foreta arrangementer slik at du kan inngå en kontrakt med den enkelte aktuelle leverandør av reisetjenesten (“Tjenesteleverandør”), og å avtale betalingsbetingelser mellom deg og tjenesteleverandøren. Vi opptrer som en agent for tjenesteleverandøren, unntatt der hvor vi  hevder det motsatte i disse betingelsene og vilkårene. Tjenesteleverandøren vil enten være hovedleverandøren av reisetjenesten, og derfor den som leverer reisetjenesten til deg, eller agent for denne. Når tjenesteleverandøren opptrer som en agent er dennes rolle å sørge for at du inngår en kontrakt med hovedleverandøren av reisetjenesten. Betingelsene  og vilkårene for tjenesteleverandøren vil også være gjeldende for din bestilling.

Som kun en agent, aksepterer vi ikke ansvar i forhold til noen kontrakt du inngår med tjenesteleverandøren(e), eller for eventuelle tjenester eller arrangementer du kjøper, eller for handlinger eller utelatelser fra andre personer eller parter(er) knyttet til ethvert arrangement. Arrangementene utgjør ikke en ‘pakke’-ferie.

Din bestilling gjennom oss (enten online eller via telefon) er underlagt disse betingelsene og vilkårene og de spesielle bestillingsvilkårene for den aktuelle tjenesteleverandøren du har valgt å inngå kontrakt med -  en  liste over disse bestillingsbetingelsene finner du på slutten av dette dokumentet. Du må både lese nøye og akseptere dem i sin helhet før du bestiller. Tjenesteleverandørens vilkår og betingelser (samt eventuelle internasjonale konvensjoner) kan begrense og/eller utelukke deres ansvar overfor deg. Kopi av gjeldende betingelser vil være tilgjengelig for deg før bestilling via vår nettside og på forespørsel til oss.

Pakkeferier

Noen av arrangementene som vi hjelper deg med å organisere, er “Pakker”, ettersom dette begrepet er definert i Reguleringene for pakkereiser og tilknyttede reisearrangementer 2018 (“Pakkereiseloven”).  Generelt vil en pakke eksistere dersom du er bosatt innenfor EØS, og du bestiller en kombinasjon av minst to av følgende Reisetjenester i én enkelt bestilling hos oss, der arrangementet dekker en periode på mer enn 24 timer eller inkluderer overnatting: (a) transport (b) overnatting c) leie av motorkjøretøy eller (d) andre turisttjenester.

Dersom du kjøper en kombinasjon som inkluderer 'andre turisttjenester' og bare én av (a), (b) eller (c) over, vil dette bare være en Pakke hvis de 'andre turisttjenestene':

 • er ikke iboende for (a), (b) eller (c) ovenfor;
 • ikke er kjøpt etter starten av ytelsen av (a), (b) eller (c) ovenfor; og
 • enten står for en betydelig del av verdien av pakken (minst 25% av verdien av pakken), eller på annen måte representerer en viktig funksjon i pakken.

Når du bestiller en pakke, vil vi fortsatt opptre som agent eller underagent på den måten som er beskrevet ovenfor, og du vil fortsatt inngå separate kontrakter med Tjenesteleverandøren(e) eller hovedleverandøren(e) for hver enkelt Reisetjeneste.  Imidlertid, fordi vi hjelper deg med å organisere pakken, krever pakkereiseloven at vi hjelper deg i visse situasjoner, som vi vil gjøre som beskrevet i disse betingelsene og vilkårene.

1. Bestilling og betaling

Ved å bestille gjennom oss bekrefter du at:

 1. alle passasjeropplysninger i bestillingen er fullstendige og nøyaktige (vennligst pass på at navnene er nøyaktig som angitt i det aktuelle passet);
 2. du har lest alle betingelsene og vilkårene som er angitt på denne nettsiden og samtykker til (på vegne av deg selv og alle andre personer som er oppført i bestillingen) å være bundet av dem og eventuelle andre aktuelle tjenesteleverandørs bestillingsvilkår;
 3. du har lest våre Retningslinjer for personvern og bekrefter at du vil levere våre Retningslinjer for personvern til alle navngitte personer i bestillingen; og
 4. når du foretar bestillingen, er du over 18 år gammel, og i de tilfeller man bestiller tjenester med aldersbegrensinger, erklærer du at du og resten av følget ditt har lovlig alder for kjøp av slike tjenester.

Bekreftelse av valgte Reisetjeneste(r) vil være betinget av at du foretar en innledende betaling slik som avtalt av oss på vegne av Tjenesteyteren, eller full innbetaling, inkludert gjeldende avgifter og gebyrer. Din bestilling er kun bekreftet, og en kontrakt mellom deg, oss og Tjenesteleverandøren vil kun eksistere, når vi sender deg bekreftelse via e-post på deres vegne, som inneholder et gyldig referansenummer fra Tjenesteleverandøren (“Bestillingsbekreftelse”). Vennligst sjekk bestillingsbekreftelsen nøye og rapporter eventuelle feil eller ufullstendig informasjon til oss umiddelbart for at vi kan forsøke å hjelpe deg.

I alle tilfeller hvor flere bestillinger er gjort, vil de ikke utgjøre en “gruppe”-bestilling. Med mindre bestillingene er gjort under samme bestillingsreferanse, blir de behandlet uavhengig (dvs. som separate individuelle bestillinger).

Hvis du har valgt muligheten til å betale over flere avdrag i bestillingen din, må alle avdrag betales innen den datoen som ble oppgitt når du foretok bestillingen. Med mindre annet er oppgitt, vil vi automatisk (hvis mulig) trekke betaling fra samme debet/kredittkort som ble brukt til å betale depositumet ditt. Hvis full betaling ikke er mottatt (uansett grunn) ved forfallsdato, vil vi varsle Tjenesteleverandøren som kan kansellere bestillingen og belaste avbestillingsgebyrene som er angitt i deres bestillingsbetingelser. Ved manglende betaling kan bestillingen(e) kanselleres - vennligst se regler for kansellering. Det er alltid ditt ansvar å sikre at saldoen din er betalt ved forfallsdato.

Vi aksepterer betaling med debet/kredittkort (Visa, MasterCard, Maestro og American Express). Vi belaster ikke deg et gebyr for bruk av kortet ditt, men banken eller kortutstederen kan ilegge et ekstra utenlandsk transaksjonsgebyr for kort som ikke er registrert lokalt.

Kort er akseptert med forbehold om sikkerhets- og svindelkontroll og vi forbeholder oss retten til å avvise/kansellere Reisetjenesten(e) din(e) hvis bestillingsforespørselen mislykkes for noen av elementene i disse kontrollene.

Vær oppmerksom på at bestillingsforespørsler kan ta opptil 72 timer å behandle. En bestilling er kun bekreftet når vi sender deg en bestillingsbekreftelse med et gyldig bestillingsreferansenummer for hver Reisetjeneste. I sjeldne tilfeller vil vi ikke kunne bekrefte en bestilling, for eksempel hvis betalingen mislykkes. I det usannsynlige tilfelle at dette skjer, vil vårt team forsøke å ombestille den berørte Reisetjenesten til samme pris. Hvis dette ikke er mulig, for eksempel fordi betalingen er blokkert eller det har vært en endring i pris eller tilgjengelighet for bestillingen, vil vi kontakte deg via telefon eller e-post for å diskutere neste trinn. Dessverre kan det skje at prisen vil ha økt i løpet av denne tidsperioden. Eventuelle kostnadsøkninger må betales av deg, i henhold til kontrakten din med hver Tjenesteleverandør.

2. Priser og feil prissetting

Vi forsøker å sikre at alle priser og annen informasjon på nettstedet er nøyaktig. Det er imidlertid alltid mulig at det til tross for vår innsats til tider kan oppstå åpenbare feil som at prisen eller andre detaljer som vises er feil. Vi og hver Tjenesteleverandør forbeholder seg retten til å endre annonserte priser når som helst før bekreftelse. Vi vil normalt sjekke prisene før vi bekrefter bestillingen din slik at dersom den riktige prisen på bestillingsdatoen er mindre enn vår oppgitte pris på bestillingsdatoen vil vi belaste det laveste beløpet. Hvis bestillingens riktige pris på bestillingsdatoen din er høyere enn prisen som er oppgitt til deg vil vi kontakte deg via telefon eller e-post for å få instruksjoner fra deg før vi bekrefter bestillingen din.

Hvis vi bekrefter og behandler bestillingen din der en prissetting eller annen feil er åpenbar og med rimelighet kunne blitt oppdaget av deg som en feil, kan vi si opp kontrakten og refundere deg eventuelle beløp du har betalt oss.

Når det gjelder pakkebestillinger, kan vi endre prisen på pakken din etter at vi har utstedt vår bestillingsbekreftelse for å kunne videreføre til deg endringer i: (i) prisen på transport av passasjerer som følge av kostnaden av drivstoff eller andre energikilder; (ii) Skatte- eller avgiftsnivå på Reisetjenester som inngår i bestillingen din og som er pålagt av andre tredjeparter enn Tjenesteleverandørene, inkludert turistskatt, landingsgebyrer eller ombordstignings- eller avgangsgebyrer i havner og på flyplass; eller (iii) valutakursene som er relevante for pakken. Vi vil kun kunne endre prisen på denne måten hvis vi varsler deg om en eventuell prisøkning minst 20 dager før pakken din starter, sammen med en beregning og en forklaring på denne endringen.

Hvis prisen på pakken dine økes med mer enn 8% av den totale prisen, kan du:

 • godta og betale prisøkningen;
 • ikke godta prisøkningen og avslutte pakken med en full refusjon; eller
 • ikke godta prisøkningen, avslutte pakken din og ta en alternativ pakke hvis vi bestemmer oss for å tilby dette.  Hvis du bestemmer deg for å ta en alternativ pakke, vil vi informere deg om dennes innvirkning på prisen på bestillingen din. Hvis den alternative pakken er av lavere kvalitet eller kostnad, kan du ha rett til prisreduksjon i henhold til punkt 13 under. 

Vi vil gi deg en rimelig frist for å ta en beslutning, som vanligvis vil være 7 dager etter varselet om prisøkningen. Hvis vi ikke hører fra deg innen dette tidsrommet, sender vi en påminnelse til deg, hvoretter vi har rett til å si opp pakken og gi deg refusjon.

Hvis du bestemmer deg for ikke å godta prisøkningen og avslutte pakken med full refusjon, kan du også ha krav på kompensasjon i henhold til punkt 13 under.

Du har rett til prisreduksjon for pakkebestillingen som tilsvarer eventuelle kostnadsreduksjoner som beskrevet ovenfor, som oppstår etter at du har bestilt, men før oppstart av pakken, selv om vi har rett til å trekke fra våre administrative kostnader for denne prosessen. Du har rett til å be om oppdeling av disse administrative kostnadene.

3. Lite depositum/alternativer med  månedlige innbetalinger

En Tjenesteleverandør kan i noen tilfeller tilby en betalingsform med et lite depositum og en avbetalingsplan for bestillingen, og vise alle opplysninger ved bestillingstidspunktet, inkludert betalingsdatoene.

Små depositum: Det første lille depositumet betales per person og vil bli vist ved bestillingstidspunktet. Avhengig av reisetjenesten(e) du har valgt, vil vi prøve å trekke det utestående andre depositumet automatisk fra samme kreditt/debetkort som brukes til å betale det første depositumet, og du vil bli informert om forfallsdagen før du bestiller. Ved kansellering før forfall på det andre depositumet, vil du fortsatt være ansvarlig for hele depositumbeløpet (dvs. både første og andre depositum).

Betal månedlig: Dersom du velger den månedlige betalingsplanen, etter at du har betalt depositumet, vil vi forsøke å trekke den resterende balansen i månedlige avdrag med den siste betalingen utført på datoen som er angitt i bestillingsbekreftelsen din før avreise. Ved kansellering etter andre avdrag forbeholder vi/Tjenesteleverandørene oss/seg retten til å beholde alle innbetalinger som du har foretatt til dags dato for å dekke administrasjonskostnader.

Vi vil forsøke å trekke alle betalinger automatisk fra samme kreditt/debetkort som ble benyttet for å betale det første depositumet. Hvis du ønsker at resten av avdragene trekkes fra et annet kort, vennligst gi oss beskjed på collections@loveholidays.com minst fem virkedager før forfallsdato for å unngå at betalingen trekkes fra det opprinnelige kortet.

Selv om vi vil forsøke å trekke betalingene automatisk der det er mulig, er det ditt ansvar å sikre at alle betalinger blir mottatt av oss og hele saldoen betales innen datoen som er angitt i bestillingsbekreftelsen før avreise.

Betalingsalternativene er underlagt tilgjengelighet, og vi forbeholder oss retten til å avslutte slike tilbud når som helst uten forvarsel eller forklaring.

4. Innhold online

Vi tar alle praktiske forhåndsregler som er mulig for å sikre at informasjonen som vises på nettstedet er nøyaktige og oppdaterte, men vi er avhengige av informasjonen som Tjenesteleverandøren(e) har gitt oss, og som er ment for å gi en generell ide om tjenestene og fasilitetene som tilbys. I noen tilfeller – og spesielt i begynnelsen og i slutten av en sesong – kan visse fasiliteter  bli trukket tilbake på grunn av vedlikehold, dårlig vær eller mangel på etterspørsel fra gjester eller lavt belegg. Noen annonserte aktiviteter eller anlegg, for eksempel vannsport, er kanskje ikke tilgjengelig hele året. Det kan være lokale avgifter for noen tilbud, for eksempel TV, safe, solsenger, parasoller, spa-tilgang, tennisbaner, biljardbord og klimaanlegg. Med mindre det er spesifikt bekreftet i romtypen eller måltidsprogrammet, må du at anta noe, om ikke alle fasiliteter skal betales lokalt. Hvis tjenesteleverandørene dine informerer oss om betydelige endringer i beskrivelser eller om tilbaketrekking av viktige fasiliteter, vil vi forsøke å sende denne informasjonen til deg.

Transporttider oppgitt av Tjenesteyter for reise mellom flyplass og feriested er omtrentlige, og avhengig av omstendighetene kan reisetiden til ditt eget valgte reisemål være lengre. Det er ditt ansvar å underrette Tjenesteleverandøren for transporten om eventuelle forsinkelser i andre reisearrangementer, for eksempel flyreiser, og leverandøren av transporten forbeholder seg retten til å endre eller kansellere tjenesten i henhold til deres egne vilkår og betingelser under disse omstendighetene.

5. Flyvninger

Når du bestiller en flyvning vil vi opptre som din bestillingsagent under de kriteriene som er oppgitt av deg. I forhold til slike bestillinger, utnevner du oss for å søke etter disse flyvningene på dine vegne, og du er vår hovedkunde. Vi vil sørge for at du kan inngå en kontrakt direkte med det aktuelle flyselskapet, og med oss, på disse vilkårene. Du vil bli underlagt flyselskapets vilkår og betingelser som du må referere til på det aktuelle flyselskapets nettside. Det anbefales at du leser disse nøye før du ber oss om å bestille flyet ditt. Ved å gjøre en bestilling der vi opptrer som din agent, aksepterer du spesifikt vilkårene i denne klausulen. Med unntak av hvor flyvningen er en del av en pakke (se punkt 12 nedenfor), godtar vi ikke noe ansvar i forhold til noen kontrakt som du inngår med flyselskapet, eller deres handlinger eller utelatelser, eller for selve flyvningstjenesten.

Flyselskapet kan gi en bestillingsbekreftelse direkte til deg via e-post, og i slike tilfeller vil vi ikke kunne få tilgang til eller kunne endre bestillingen. Som sådan må eventuelle endringer i bestillingen gjøres av deg direkte med dem, med unntak av hvor det motsatte erklæres av oss i disse betingelsene og vilkårene. Vi vil utstede en bekreftelsesfaktura som beskriver våre kostnader for bruk av denne bestillingstjenesten (hvis noen).

Penger som blir betalt til oss for slike flyvningstjenester holdes av oss på dine vegne til de blir betalt til det aktuelle flyselskapet. Vær oppmerksom på at betaling fra deg til oss ikke utgjør betaling til flyselskapet før vi foretar den betalingen på dine vegne, men hvis vi mottar penger fra flyselskapet på vegne av deg, opphører deres ansvar for å betale pengene til deg.

Opererende luftfartsselskaper: : I henhold til EU-direktiv (EF) nr. 2111/2005, artikkel 9, er vi pålagt å gjøre oppmerksom på at det finnes en 'Fellesskapsliste' I henhold til EU-direktiv (EF) nr. 2111/2005, artikkel 9, er vi pålagt å gjøre oppmerksom på at det finnes en "fellesskaps liste" som inneholder opplysninger om luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud innen EU. Fellesskapslisten er tilgjengelig for inspeksjon på http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm. I henhold til EUs forskrifter er vi pålagt å informere deg om det opererende luftfartsselskapet(ene) (eller, hvis luftfartsselskapet(e) ikke er kjent, det sannsynlige luftfartsselskapet (e)) som vil operere flyvningene i bestillingen din. Dersom vi kun kan informere deg om det sannsynlige luftfartsselskapet(ene) ved bestilling, informerer vi deg om det operative luftfartsselskapets identitet så snart vi blir oppmerksomme på dette. Vi vil gi deg varsel så fort som mulig ved en eventuell endring av det opererende luftfartsselskapet etter at bestillingen er bekreftet. Enhver endring i flyselskapets identitet, flytider og/eller flytype vil ikke gi deg rett til å kansellere eller bytte til andre flyvningsarrangementer uten å betale kostnader, bortsett fra hvor dette er spesifisert.

Flytider kan endres av en rekke forskjellige grunner. Du bør alltid sjekke flyvningene dine 48 timer før avreise for være sikker på at det ikke har oppstått endringer i flyplanen din.

6. Databeskyttelse

Vi vil sørge for hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger. Opplysningene som du gir oss sendes kun til tjenesteleverandørene for reisearrangementene dine eller til andre organisasjoner som er nødvendige for å levere og utføre Reisetjenestene. Visse opplysninger kan også sendes videre til sikkerhets- eller kredittkontrollfirmaer for å oppdage og forhindre svindel.

Ved å foreta en bestilling hos oss, godtar du bruk av og videresending av opplysninger du har oppgitt for følgende formål: å gjøre det mulig for oss å behandle og gjennomføre bestillingene (når det kan overføres til utlandet og/eller til Tjenesteleverandøren), Hvis du kjøper forsikring, kan vi behandle informasjonen din og sende den til forsikringsselskaper, for markedsundersøkelser og analyser, for å unngå svindel, samt for å gjøre det mulig for oss eller våre representanter å kontakte deg via brev, telefon eller e-post. Du kan når som helst melde deg av fra ytterligere kontakt ved å klikke på den aktuelle lenken i enhver e-post som vi sender deg.

For mer informasjon om hvordan vi bruker de personlige opplysningene dine, se våre Retningsliner for personvern og Retningslinjer for informasjonskapsler.

7. Endelige reisearrangementer

Pass på at alle dine reise-, pass-, visum- og forsikringsdokumenter er i orden, og at du ankommer i god tid for innsjekkingen på flyplassen. Du må sjekke flyvningsinformasjonen din på nytt innen 48 timer før avreise ved å se etter eventuelle oppdateringer på flyselskapets nettside, inkludert eventuelle tidsendringer eller kanselleringer. Hvis flyvningstidene din har endret seg, må du sørge for at du reiser til flyplassen med nok tid for å kunne imøtekomme denne endringen. Med mindre annet er angitt i disse betingelsene og vilkårene, må du også varsle Tjenesteleverandøren(e) om disse endringene hvis du har mellomlandinger i bestillingen din. Vi aksepterer ikke ansvar i forbindelse med endring av flytider, da disse kun forvaltes av din relevante tjenesteleverandør eller flyselskap som i sin tur bare aksepterer ansvar for eventuelle endringer eller avbestillinger i henhold til deres egne spesifikke bestillingsbetingelser.

8. Endringer av deg

Enhver endring av Reisetjenesten din medfører et administrasjonsgebyr på kr 800 per bestilling pluss eventuelle gebyrer som Tjenesteleverandøren måtte kreve. Ingen endringer kan utføres mindre enn 7 dager før avreise.

Disse gebyrene inkluderer men er ikke begrenset til:

 • Bytte av reisemål
 • Bytte av hotell
 • Bytte av navn

 

Dersom du ønsker å foreta en endring i bestillingen din, klikk her for å sende inn forespørselen din gjennom 'Administrere in bestilling' eller ring oss på 4723963078 (mandag til søndag, 9 til 17). Vær oppmerksom på at eventuelle endringer i et element i den bekreftede bestillingen(e) vil medføre gebyrer som angitt ovenfor, selv om dette for eksempel er et bokstav i et navn. Endringer kan kun aksepteres i henhold til vilkårene til Tjenesteleverandøren(e) i Reisetjenesten(e) din(e). Tjenesteleverandøren kan kreve endringsgebyrer som kan være så mye som 100% av prisen for Reisetjenesten, og vil normalt øke nærmere avreisedagen. Selv om vi vil forsøke å hjelpe, kan vi ikke garantere at slike endringsforespørsler kan eller vil bli oppfylt.

På bestillingstidspunktet kan du ha mulighet til å velge rom eller tjenester som er tilgjengelige til en spesialpris fordi de ikke kan refunderes, ikke byttes og/eller ikke overføres fra salgsstedet. Dette betyr at fra det tidspunktet bestillingen er bekreftet, kan ingen endringer (inkludert navn, datoer og varighet) gjøres, og det eneste alternativet som er tilgjengelig, er å avbestille. Avbestillinger av denne type rom kan bli belastet med 100% avbestillingsgebyr av Tjenesteleverandøren. Disse rommene er annonsert som “Ikke-refunderbare” og kan kreve full betaling ved bestilling.

Endringsgebyrene kan forandre seg når som helst. Vær oppmerksom på at endringsgebyr ikke kan refunderes og kun kan bli bedt om av hovedpassasjeren i bestillingen.

 

I forbindelse med pakkebestillinger alene, kan du kun overføre pakken din til en annen person som oppfyller alle vilkårene som gjelder for pakken, dersom du og den andre personen  godtar at dere begge i sammen og hver for dere vil være ansvarlige for full betaling av ethvert utestående beløp som skal betales samt eventuelle avgifter, gebyrer eller andre kostnader som oppstår ved overføringen.  Du bør være oppmerksom på at mange Tjenesteleverandører ikke tillater en gratis overføring og behandler den som en kansellering og ombestilling (til gjeldende priser), for hvilke det er et avbestillingsgebyr på 100%.  I tillegg kan noen tjenesteleverandører gi prioritet til andre kunder for kansellerte avtaler, noe som betyr at du kanskje ikke kan overføre nøyaktig samme bestilling.  I dette tilfellet vil vi gjøre vårt beste for å sikre et passende alternativ slik at pakken kan fortsette og overføres til den nye personen. Vi vil varsle deg om arrangementene og overføringskostnadene når vi mottar forespørselen om overføring.  Du må gi oss rimelig varsel om denne endringen slik at vi kan foreta de nødvendige handlingene, men 7 dager eller mer før avreise skal anses som rimelig.


9. Kanselleringer av deg

Du kan kansellere bestillingen din når som helst før avreise ved betaling av et avbestillingsgebyr som angitt i dette avsnittet.

Hvis du avbestiller bestillingen, og depositumet som du har betalt ikke dekker kanselleringsgebyrene som er angitt i dette avsnittet (for eksempel fordi du har valgt alternativet med lite depositum), må du betale forskjellen mellom beløpet du har betalt og avbestillingsgebyret. Ved du godtar disse betingelsene og vilkårene gir du oss din tillatelse til å automatisk foreta trekk på betalingskortet som ble benyttet av deg når du sikret bestillingen (eller hvilket som helst annet kort brukt av deg i forbindelse med denne bestillingen) på den tiden.

Enhver avbestilling vil medføre et avbestillingsgebyr på kr 800 per bestilling pluss eventuelle gebyrer fra Tjenesteleverandøren(e) som følger:

Flyvning: 100% av bestillingsverdien på flyvningene (inkludert bagasje, forsikring osv).

Overnatting: Avbestillingsgebyret vil avhenge av om du har bestilt et refunderbart eller et ikke-refunderbart produkt. Avbestillingsgebyret vil bli spesifisert for deg ved bestilling og varierer fra en Tjenesteleverandør til en annen. Du bør sjekke bestillingsbekreftelsen og eventuell dokumentasjon for flere detaljer om dine spesifikke avbestillingsvilkår.

Ikke-refunderbare produkter kan ha blitt betalt i sin helhet på bestillingstidspunktet, og ingen refusjon gis ved kansellering i henhold til punkt 8 over.

Overføringer: 100% av bestillingsverdien for overføringene.

Alle forespørsler om kansellering må gjøres skriftlig og bekreftes når du har blitt informert om den totale kostnaden for kanselleringen.

Når det gjelder kun pakkebestillinger, i tillegg til rettighetene til kansellering som er nevnt ovenfor, har du rett til å kansellere bestillingen før pakken starter uten å betale avbestillingsgebyr i tilfelle uunngåelige og ekstraordinære forhold (som er beskrevet i punkt 14 under) (“Uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter”) som forekommer på bestemmelsesstedet eller i stedets umiddelbare nærhet, og vi har bekreftet at de vil ha betydelig innvirkning på pakkens ytelse, eller de har betydelig innvirkning på transport av passasjerer til destinasjonen.  Hvis du kansellerer under disse omstendighetene, vil vi gi deg full refusjon av eventuelle betalinger som er foretatt i forbindelse med bestillingen, men du har ikke krav på erstatning eller noen av rettighetene som er angitt i punkt 13 under.

10. Endringer og kanselleringer til dine Reisetjenester

Vi og Tjenesteleverandørene forbeholder oss retten til å foreta endringer i Reisetjenestene når som helst. De fleste endringene er små endringer, og vi og Tjenesteleverandørene vil forsøke å formidle informasjon til deg når det gjelder alle små endringer før du drar. Imidlertid må vi av og til varsle deg om en vesentlig endring som vi eller Tjenesteleverandørene er tvunget til å gjøre som påvirker hovedkarakteristikkene ved bestillingen. 

Vi vil informere deg så snart det er rimelig praktisk mulig hvis vi eller Tjenesteleverandøren må gjøre en betydelig endring i den bekreftede Reisetjenesten, eller å kansellere den helt. Vi vil også opprette kontakt mellom deg og Tjenesteleverandøren i forhold til eventuelle alternative ordninger som Tjenesteyteren måtte tilby og/eller enhver kompensasjon som tilbys. Hvis vi eller noen av Tjenesteleverandørene blir forhindret i å utføre reisetjenesten på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, kan vi eller Tjenesteleverandørene avslutte bestillingen din og gi deg full refusjon. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg for ytterligere kompensasjon i slike tilfeller.

Når det gjelder kun pakkebestillinger, i det usannsynlige tilfelle at vi eller dine Tjenesteleverandører må foreta en betydelig endring i pakken din, så vil vi fortelle deg dette så snart det er rimelig mulig. Du vil da ha muligheten til å:

 • akseptere den foreslåtte endringen.  Hvis dette resulterer i en pakke med lavere kvalitet eller pris, kan du ha rett til prisreduksjon i henhold til punkt 13 under;
 • avvise den foreslåtte endringen, avslutte pakken din og ta en alternativ pakke hvis vi bestemmer oss for å tilby dette.  Hvis du bestemmer deg for å ta en alternativ pakke, vil vi informere deg om dens innvirkning på prisen på bestillingen. Hvis den alternative pakken er av lavere kvalitet eller kostnad, kan du ha rett til prisreduksjon i henhold til punkt 13 under, eller
 • avvise den foreslåtte endringen og avslutte pakken med full refusjon.

Vi vil gi deg en rimelig frist for å ta en beslutning, som vanligvis vil være 7 dager etter varselet om prisøkningen. Hvis vi ikke hører fra deg innen dette tidsrommet, sender vi en påminnelse til deg, hvoretter vi har rett til å si opp pakken og gi deg refusjon.

Hvis du bestemmer deg for ikke å godta den foreslåtte endringen og avslutte pakken med full refusjon, kan du også ha krav på kompensasjon i henhold til punkt 13 under.

I sjeldne tilfeller kan vi eller Tjenesteleverandørene måtte kansellere pakken, og vi forbeholder oss retten til å gjøre det. Hvis vi eller Tjenesteleverandørene må gjøre dette, vil vi varsle deg så snart som mulig.  Vi vil også tilby deg en alternativ pakke hvis vi er i stand til å gjøre, og informere deg om dennes innvirkning på prisen på bestillingen din.  Dersom den alternative pakken er av lavere kvalitet eller kostnad, kan du ha rett til prisreduksjon i henhold til punkt 13 under.  Hvis vi ikke kan tilby deg et alternativ, eller om du rett og slett foretrekker det, vil vi gi deg full refusjon av eventuelle betalinger som er gjort for pakken.

Du kan ha krav på kompensasjon som følge av vår kansellering av pakken din i henhold med punkt 13 under, unntatt der vi forhindres fra å levere pakken på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, og vi informerer deg om kanselleringen uten ugrunnet opphold før starten av pakken din.

11. Våre Tjenestegebyrer

Under visse omstendigheter vil vi kreve tjenestegebyrer som vil bli vist på din bestillingsbekreftelse som følger:

TJENESTE

GEBYR

Kansellering eller endring

Som nevnt i punkt 8 og 9*

Månedlig betalingsplan Administrasjonsgebyr

Kr 32,95 per betaling

Lite Depositum betalingsplan Administrasjonsgebyr

Kr 55,95 per betaling

Standard Depositum betalingsplan Administrasjonsgebyr

Kr 55,95 per betaling

Tjenestegebyr***

Varierer


* Vær oppmerksom på at avbestillings- og endringsgebyr ikke kan refunderes.

12. Vårt ansvar for din bestilling
 

Ikke-pakke bestillinger

Kontrakten for Reisetjenesten er hos Tjenesteleverandøren som vil være hovedleverandør eller agent for hovedleverandøren, og deres bestillingsbetingelser vil gjelde, med forbehold om eventuelle betalingsbetingelser som vi måtte ha forhandlet. Som agent aksepterer vi intet ansvar for den faktiske oppfyllelsen av reisetjenesten. Vårt ansvar er begrenset til bestillingstjenesten som vi gir deg. Vi aksepterer intet ansvar for informasjon om Reisetjenesten som vi videresender til deg i god tro da feil i denne informasjonen er utenfor vår rimelige kontroll (for eksempel fordi de er utelukkende på grunn av feilen fra Tjenesteleverandøren).

Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke kan forutses. Tap eller skade er forutsigbar dersom enten det er åpenbart at det vil skje, eller hvis, på tidspunktet da kontrakten ble gjort, både vi og du visste at det kunne skje, for eksempel hvis du diskuterte det med oss under salgsprosessen. Vi leverer kun våre tjenester til innenlands, ikke-kommersiell og privat bruk. Vi aksepterer derfor ikke ansvar for eventuelle tap for bedrifter (for eksempel tap av fortjeneste, tap av forretninger, driftsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter).

Vi aksepterer ikke noe ansvar for atferd eller handlinger fra tredjeparter knyttet til overnatting, transport eller flyvninger, eller for eventuelle fasiliteter/tjenester trukket tilbake som følge av deres handlinger.

I tilfelle at vi er funnet ansvarlige for deg på ethvert grunnlag, er vårt maksimale ansvar for deg begrenset til tre ganger kostnaden for de berørte reisetjenestene (eller den tilhørende delen av dette dersom ikke alle i bestillingen er påvirket).

Vi utelukker ikke eller begrenser noe ansvar for død eller personskade som oppstår som følge av vår uaktsomhet eller for noen av våre ansatte, agenter eller underleverandører, mens de handler i løpet av deres ansettelse eller engasjement, ansvar for svindel eller bedragerisk uriktig fremstilling eller ethvert annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av loven.

Pakkebestillinger

Vi har et ansvar ovenfor deg for utføring av Reisetjenestene som er inkludert i pakkebestillingen i henhold til Pakkereiseloven, uansett om slike Reisetjenester skal utføres av Tjenesteleverandørene eller hovedleverandørene. 

Imidlertid må du straks fortelle oss om enhver feil eller ukorrekt ytelse av Reisetjenesten din (“Feil”).  Dette vil gi oss muligheten til å løse feilen mens du er på ferie. Hvis vi nekter å gjøre det, eller hvis det er nødvendig å rette opp feilen umiddelbart, kan du løse feilen selv og be om refusjon av rimelige utgifter fra oss.  Disse rettighetene vil imidlertid ikke komme i kraft hvis det er umulig å rette opp feilen eller det medføre uforholdsmessige kostnader. I så fall vil din eneste rett være å søke prisreduksjon eller kompensasjon i henhold til punkt 13.

Hvis en betydelig del av Reisetjenestene som er inkludert i pakken din ikke kan leveres som avtalt i bestillingen, skal vi tilby uten ekstra kostnad for deg, passende alternative arrangementer for videreføring av pakken.  De alternative arrangementene skal, om mulig, være av samme eller høyere kvalitet enn de som er angitt i bestillingen. Dersom de har lavere kvalitet, har du rett til prisreduksjon som beskrevet i punkt 13 under.  Du kan bare avvise de alternative arrangementene som vi tilbyr til deg hvis de ikke er sammenlignbare med det som ble avtalt i bestillingen, eller hvis prisreduksjonen er utilstrekkelig.  Hvis du avviser de alternative arrangementene, eller hvis vi ikke kan tilby dem, kan du eventuelt ha rett til prisreduksjon og/eller kompensasjon i henhold til punkt 13.

Hvis en feil påvirker ytelsen til pakken i vesentlig grad, og vi ikke har løst feilen innen rimelig tid, kan du bestemme deg for å fortsette med pakken eller avslutte bestillingen uten å betale oppsigelsesavgift. Hvis du bestemmer deg for å avslutte, og i tillegg hvis pakken din medfører transport til bestemmelsesstedet, vil vi også sende deg tilbake med tilsvarende transport uten ugrunnet opphold tilbake til avreisestedet og uten ekstra kostnad for deg. Du kan eventuelt ha rett til prisreduksjon og/eller kompensasjon i henhold til punkt 13.

Hvis vi ikke klarer å sikre at du kommer tilbake til avreisestedet som avtalt i pakken på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, skal vi betale kostnadene for nødvendig overnatting, om mulig av tilsvarende kategori, i en periode som ikke overstiger tre netter per passasjer.  Denne begrensningen gjelder ikke for personer med nedsatt bevegelighet og enhver som følger med dem, gravide og mindreårige uten ledsager, samt personer som trenger spesiell medisinsk hjelp, forutsatt at vi har blitt varslet om deres spesielle behov minst 48 timer før starten av pakken.

Hvis en lengre overnattingstid enn det som er nevnt ovenfor, er fastsatt i EUs lov om passasjerrettigheter (som beskrevet i pakkereiseloven) angående returtransportmåten din, eller slik lovgivning ikke tillater transportleverandøren å begrense sine forpliktelser som beskrevet ovenfor i tilfelle uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter, vil grensene i slik lovgivning gjelde i stedet.

Til slutt skal vi gi deg behørig assistanse uten unødig forsinkelse hvis du er i vanskeligheter mens du er på ferie, spesielt ved å gi relevant informasjon om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand; og ved å hjelpe deg med kommunikasjon over avstander og hjelpe deg med å finne alternative reisearrangementer.  Vanligvis tar vi ikke betalt for denne hjelpen, selv om vi forbeholder oss retten til å kreve en rimelig avgift for slik hjelp dersom vanskeligheten er bevisst forårsaket av deg eller ved uaktsomhet.

13. Pakkebestillinger: Prisreduksjon og skadekompensasjon

Du vil ha rett til en rimelig prisreduksjon for enhver periode der det oppstår feil (som beskrevet i punkt 12 ovenfor), med mindre feilen skyldes deg.

u har rett til å motta rimelig erstatning fra oss for skade du er utsatt for som følge av feil, bortsett fra hvor feilen:

 • skyldes deg;
 • skyldes en tredjepart uten tilknytning til bestemmelsene for Reisetjenester som er inkludert i pakken og er uforutsigbar eller uunngåelig; eller
 • på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.

Vi skal ikke være ansvarlig for å betale kompensasjon til deg i forbindelse med pakken din der det finnes internasjonale konvensjoner som begrenser omfanget eller betingelsene for kompensasjon som skal betales av en av tjenesteleverandørene.  Disse samme begrensningene vil gjelde for oss og på samme måte som om slike begrensninger gjaldt direkte for oss.  Disse internasjonale konvensjonene omfatter (men er ikke er begrenset til) Montreal-konvensjonen med hensyn til reise med fly (og alle tidligere relaterte konvensjoner), Aten-konvensjonen med hensyn til reise til sjøs, Bern-konvensjonen med hensyn til reiser med jernbane (konvensjon om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980), Genève-konvensjonen med hensyn til reise med bil og Paris-konvensjonen med hensyn til formidling av overnatting.  Vi skal ha full nytte av enhver kompensasjonsbegrensning som følger av disse konvensjonene og eventuelle andre internasjonale konvensjoner som regulerer reisearrangementene som utgjør pakken. Vennligst spør oss om kopier av disse internasjonale konvensjonene hvis du vil se dem.

Vårt ansvar vil også bli begrenset i henhold til kontraktsbetingelsene fra Tjenesteleverandørene som leverer transportelementet i pakkeferien din, og på samme måte som om slike begrensninger gjelder direkte til oss.

Vårt ansvar overfor deg i forbindelse med pakken din skal være begrenset til maksimalt tre ganger prisen på pakken, unntatt i tilfeller der det gjelder død, skade eller sykdom der vi eller Tjenesteleverandørene har forårsaket slike skader forsettlig eller på grunn av forsømmelse.

Hvis du får kompensasjon eller prisreduksjon av en annen part i forhold til samme feil som du krever kompensasjon eller prisreduksjon fra oss, kan vi trekke fra kompensasjonen eller prisreduksjonen som du mottar fra den annen part fra det som skal betales av oss.

Unntatt det som angitt ovenfor, aksepterer vi ikke noe ansvar for eventuelle krav, tap, utgifter, skader eller erstatningsansvar for pakken din, unntatt i tilfeller som involverer død, skade eller sykdom der vi har forårsaket slike skader på grunn av forsømmelse.

14. Uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter

I disse vilkårene, der vi henviser til uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, betyr det en situasjon utenfor kontroll for partiet som påberoper seg en slik situasjon, og konsekvensene av dette ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var tatt. 

Dette kan omfatte for eksempel krigføring, andre alvorlige sikkerhetsproblemer som terrorisme, betydelige farer for menneskers helse som utbrudd av alvorlige sykdommer på reisemålet eller naturkatastrofer som flom, jordskjelv eller værforhold som gjør det umulig å reise sikkert til destinasjonen som avtalt i bestillingen.

Med unntak av det som er angitt i disse betingelsene og vilkårene, har vi og Tjenesteleverandørene ikke noe ansvar eller kommer i ansvarsforhold ovenfor deg for manglende utførelse, eller forsinkelser i utførelsen av eventuelle forpliktelser som skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.

15. Klager

Hvis du er i vanskeligheter eller ønsker å klage mens du er på ferie, må dette rapporteres til oss og Tjenesteleverandøren eller deres lokale representant uten unødig forsinkelse. Du må, som et strengt vilkår for bestillingen få en skriftlig oversikt over klagen din fra Tjenesteleverandøren eller deres representant på det tidspunkt problemet oppstod. Dersom du ikke kan snakke med Tjenesteleverandøren eller deres representant mens du er på ferie, bør du kontakte vårt In-Resort Assistanse-team på 00 44 (0) 203 870 6830 (mandag til søndag 9 til 17 GMT. Utenfor dette tidsrommet tilbyr vi bare en “nød”-tjeneste). Du kan også sende oss en e-post på inresort@loveholidays.com .

Hvis du ikke følger denne rimelige prosedyren, vil det være mindre mulighet for oss eller Tjenesteyteren å undersøke og rette opp klagen din. Eventuell erstatning som du måtte ha rett til, kan bli redusert eller avslått som en konsekvens av dette.

Vær oppmerksom på at vi for øyeblikket ikke har våre egne representanter, og heller ikke har vi gitt autorisasjon til noen andre til å være våre representanter på feriestedet. Derfor er det viktig at du kontakter In-Resort Assistanse-teamet hvis du ikke kan snakke med Tjenesteleverandøren eller deres representant på det tidspunktet.

Dersom du etter hjemreise ønsker å klage, vennligst send en detaljert tilbakemelding ved å benytte skjemaet "Tilbakemelding etter hjemreise" i seksjonen "Mine feriedetaljer" som finnes under "Administrer min bestilling". Her skal en skriftlig rapport fra tjenesteleverandøren eller deres representative inkluderes, samt eventuell annen dokumentasjon som understøtter klagen din.

Klager mottatt utenfor 28 dager etter at du har returnert, kan bety at vi og/eller Tjenesteleverandørene ikke kan gi noe detaljert svar, eller tilby kompensasjon, eller kan føre til at klagen avvises helt.

Vi vil ta oss av klageprosessen på vegne av deg for å gi deg et fullstendig svar innen 28 dager. Hvis saken ikke kan løses, og den involverer vår bestillingstjeneste, eller et annet ABTA-medlem, skal det i første omgang henvises til den ABTA-godkjente voldgiftsordningen. Se punkt 16 under.

16. ABTA

Vi er medlemmer i ABTA, og vårt medlemsnummer er P6847.

I følge ABTAs oppførselskode er vi forpliktet til å opprettholde en høy tjenestestandard til deg. Vi kan tilby deg en alternativ tvisteløsningstjeneste for løsning av tvister som oppstår ut fra eller i forbindelse med bestillingen din kjent som “Voldgiftsordningen”. Mer informasjon om oppførselskoden og Voldgiftsordningen finner du på https://abta.com/about-us/code-of-conduct og https://abta.com/holiday-help-and-complaints/abtas-adr-scheme.

Voldgiftsordningen er godkjent av ABTA og administreres uavhengig av Hunt ADR. Det gir en enkel og rimelig metode for voldgift på grunnlag av dokumenter alene med lavere kostnader enn om du gikk til en domstol eller gjennom advokater. Fullstendige opplysninger vil bli gitt på forespørsel eller kan fås fra ABTAs nettsted.

Voldgiftsordningen gjelder ikke for krav beløp som overstiger £ 5 000 per person. Det er også satt en grense på £ 25 000 per bestillingsskjema. Ordningen kan imidlertid behandle erstatningskrav som inkluderer et element av mindre skade eller sykdom som er underlagt en grense på £ 1 500 på det beløpet voldgiftsmegleren kan tildele per person i forhold til dette elementet.

Søknaden om voldgift og erklæring om krav skal være mottatt av Chartered Institute of Arbitrators innen atten (18) måneder etter datoen  for returen eller den påtenkte datoen for returen. Utenom denne fristen kan voldgift under ordningen fortsatt være tilgjengelig hvis vi er enige, men ABTA-koden krever ikke slik avtale.

For skade- og sykdomskrav, bør du bruke ABTA/Chartered Institute for Arbitrators meglingsprosedyre før du tar saken til retten. Målet er å bidra til å løse tvisten din på en rask og kostnadseffektiv måte. Ytterligere detaljer på forespørsel eller fra www.abta.com/holiday-help-and-complaints/abtas-adr-scheme.
 

17. Reiseråd: visa, pass og helsekrav

Vi anbefaler at du alltid leser reiseinformasjonen til Utenriksdepartementet på deres nettsted før du reiser utenlands: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/  for å sjekke generell informasjon om visum, pass, helse og sikkerhet.

Du bekrefter at alle medlemmene i ditt selskap er Norsk eller skandinavisk innbyggere og har pass som er gyldige i minst 6 måneder etter varigheten av Reisetjenesten du valgte å kjøpe. Generell informasjon om visum, pass og helsekrav (hvor gitt og aktuelt) er således gitt utelukkende på dette grunnlaget. Kravene kan endres, og det anbefales derfor sterkt at du sjekker den oppdaterte posisjonen hos Reisetjenesten(es) Tjenesteleverandøren(er) , passkontor, den aktuelle ambassaden eller konsulatet eller legen din etter behov før bestilling og i god tid før avgang.

Noen av våre Tjenesteleverandører tilbyr lave priser på grunnlag av at kundene er bosatt i Norge og/eller Skandinavia, og innbyggerne i landet der oppholdet finner sted,  ikke er berettiget til et opphold til den spesielle prisen. I de fleste tilfeller gjelder dette ikke for innbyggere i EU-land som bor i andre EU-land. Imidlertid kan det forekomme problemer der kunder har bestilt for et opphold i landet der passet deres ble utstedt. For eksempel, tyrkiske statsborgere i Tyrkia, eller egyptiske statsborgere i Egypt.

Hvis du tror dette kan påvirke bestillingen din, må du ringe vårt Nye Bestillings-team for å få bekreftet at bestillingen din vil bli akseptert av Tjenesteleverandøren, da en løsning etter at du er ankommet utlandet vil være svært vanskelig, og kan føre til at du vil bli pålagt ekstrautgifter eller at tjenesteleverandøren kansellerer bestillingen. Av og til kan Tjenesteleverandører be oss om at vi kontakter deg før avreisedato for å be om bevis på oppholdet til kundene som reiser. Du må kontakte vårt kundeserviceteam i dette tilfellet innen den angitte tidsrammen med denne informasjonen for å bekrefte at prisene er valgbare for alle kundene som reiser. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tilleggskostnader på grunn av slike problemer.

18.Skatter/Lokale avgifter og feriested- eller serviceavgifter.

Enkelte land/byer pålegger ekstra skatter og avgifter som turist- eller byskatt eller obligatorisk feriested/serviceavgift. Disse tilleggsavgiftene betales direkte til overnattingsstedet ditt og er for vedlikehold av lokale fasiliteter og tjenester. Disse skattene kan ikke alltid innbetales til oss eller dine Tjenesteleverandørene på forhånd. Du er ansvarlig alene for å betale disse skattene og avgiftene lokalt før du sjekker ut, og de kan endres ved vedtak av de enkelte lands myndigheter. Med mindre annet er oppgitt, er de ikke inkludert i bestillingen. Vi har intet ansvar mot deg for disse skattene og avgiftene.

19. Klassifiseringer og standarder på overnatting.

Stjerneklassifiseringer brukes til å symbolisere den generelle kvaliteten og nivået på standarder for hver innkvarteringstype og er vanligvis basert på kriterier som inkluderer standard fasiliteter, møbelkvalitet, kvalitet og omfang av bespisning og det totale servicenivået. Imidlertid finnes det ingen ensartet og konsistent metode for stjerneklassifisering, og som sådan kan de variere vesentlig fra land til land, og ofte innen det enkelte land. I tillegg har ikke alle land offisielle klassifiseringssystemer. Derfor er klassifiseringen som vises bare en mening og bør kun brukes som en veiledning. Dersom Tjenesteleverandøren din gir en “offisiell” turiskklassifikasjon, vil vi forsøke å inkludere den i innkvarteringsbeskrivelsen. Vi kan ikke garantere nøyaktigheten av noen gitt klassifisering. Alle klassifiseringene er som angitt via den relevante Tjenesteleverandøren, og er ikke våre personlige klassifiseringer.

20. Romfordeling

Etter registrering/innsjekking på overnattingsstedet ditt, vil du bli tildelt et rom. Det er ditt ansvar å bekrefte innsjekkings- og utsjekkingstidene direkte hos Tjenesteleverandøren. Vær oppmerksom på at selv om rom vises oppført sammen på samme bestillingsplan, garanterer ikke at de vil ligge vegg i vegg med hverandre eller på annen måte i umiddelbar nærhet.

Passasjerer med begrenset rørlighet: De fleste Reisetjenestene som tilbys er egnet for alle personer, men det er ditt ansvar å informere oss før bestilling om eventuelle forhold/funksjonshemninger som kan påvirke ferien din. Der det er mulig, vil vi spørre Tjenesteleverandøren om egnetheten til Reisetjenesten for deg.  Imidlertid kan vi ikke gi noen garantier. Det anbefales at du foretar dine egne uavhengige henvendelser for å sikre at Reisetjenesten som du ønsker passer for dine spesielle behov før du foretar bestillingen.

21. Byggearbeid

Fra tid til annen er vedlikehold, renovering eller oppussing med tilhørende støy uunngåelig på et hotell/en innkvartering. Hvis vi blir varslet om slike arbeider, vil vi informere deg før du foretar bestillingen din eller innen rimelig tid etter at vi er blitt varslet.

Vær oppmerksom på at kommunale arbeider (for eksempel veiarbeid) og andre tredjeparts byggeprosjekter i nærheten av overnattingsstedet ditt, ikke er ansvaret til overnattingsstedet eller Tjenesteleverandøren.

22. Insolvensbeskyttelse

Vi gir full økonomisk beskyttelse for vårt flyvning inklusive pakke og ATOL-beskyttet fly kun salg ved hjelp av vårt ATOL-lisensnummer 10989 utstedt av Luftfartsverket, Gatwick Airport South, West Sussex, RH6 0YR, UK, telefon +44 (0)333 103 6350, e-post claims@caa.co.uk .

Når du kjøper et ATOL-beskyttet flyvning eller flyvning inklusive pakke fra oss, vil du motta et ATOL-sertifikat. Dette viser hva som er økonomisk beskyttet, hvor du kan få informasjon om hva dette betyr for deg og hvem du skal kontakte hvis du må fremme krav.

Vi, eller leverandørene som er identifisert på ATOL-sertifikatet ditt, vil gi deg de tjenestene som er oppført på ATOL-sertifikatet (eller et egnet alternativ). I noen tilfeller, hvor verken vi eller leverandøren kan gjøre noe på grunn av insolvens, kan en alternativ ATOL-holder gi deg de tjenestene du har kjøpt eller et egnet alternativ (uten ekstra kostnad for deg). Du godtar å akseptere at under slike omstendigheter vil den alternative ATOL-holderen utføre disse forpliktelsene og du samtykker i å betale alle utestående beløp som skal betales av deg under din kontrakt til den alternative ATOL-holderen. Du er imidlertid også enig i at det i noen tilfeller ikke vil være mulig å utnevne en alternativ ATOL-holder. I så fall vil du ha krav på krav i henhold til ATOL-ordningen (eller kredittkortutstederen din der dette er aktuelt).

Hvis vi, eller leverandørene som er identifisert i ATOL-sertifikatet, ikke kan levere tjenestene som er oppført (eller et egnet alternativ, gjennom en alternativ ATOL-holder eller på annen måte) på grunn av insolvens, kan bobestyrere for Air Travel Trust utbetale deg (eller gi deg en fordel) under ATOL-ordningen. Du samtykker i at som motytelse for en slik betaling eller fordel, avstår  du definitivt fra ethvert krav som du har eller som måtte ha oppstått av eller knyttet til ikke-levering av tjenestene, inkludert eventuelle krav mot oss, reisebyrået (eller din kredittkortutsteder når det er aktuelt). Du er også enig i at alle slike krav kan overføres til en annen enhet, hvis den andre enheten har betalt beløp du har gjort krav på under ATOL-ordningen.

Når du kjøper en pakke som ikke inkluderer flyvning, er beskyttelse gitt ved hjelp av en forsikringspolise med Affirma Insurance, et handelsmerke av MGA Cover Services Limited. I det usannsynlige tilfelle at du må fremme et krav , vennligst send en e-post til claims@affirmainsurance.com eller ring 020 3540 4422.

Scheduled Airline Failure Insurance

Vi har tatt ut Scheduled Airline Failure Insurance, som gir vårt selskap økonomisk beskyttelse i et sjeldent tilfelle av insolvens av flyselskap/ flymegler, som igjen beskytter deg økonomisk og gir deg fullstendig sjelefred.

23. Lover og Jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene for byråer og forholdet mellom oss er underlagt engelsk lov, slev om dette valget ikke skal forhindre deg av beskyttelsen som er gitt til deg via bestemmelsene som ikke kan avvike fra avtalen under lovene i Norge. 

Hvis det oppstår en uenighet rundt disse vilkårene og betingelsene som ikke kan løses gjennom forhandlinger mellom partene, kan du oversende saken til forbrukerrådet (https://www.forbrukerradet.no/ ) for å få en løsning. Før du reiser saken med forbrukerrådet, bør du kontakte  det lokale reiselivsrådet (https://reiselivsforum.no/web/home/ )

Domstolene i England og Wales har eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister eller saker som måtte oppstå ved disse vilkårene og betingelsene for byråer, selv om du, som kunde også kan fremme saker mot oss i din lokale domstol.

24. Tjenesteleverandør Vilkår og betingelser

 

Disse betingelsene og vilkårene er gyldige fra 24. januar 2019.
Registrert kontoradresse: 5th Floor, 3 Shortlands, Hammersmith, London, W6 8DA, United Kindgom

FM/FupSELL_15.01.19

PTD_FM_v3_01062018